Bostadslån, bolån, huslån, villalån, bostadsrättslån, kärt barn har som ni ser många namn. Eller som lagen uttrycker, bostadskredit. Att köpa ett hus eller bostadsrätt är för många det allra viktigaste köpet i deras liv. Därför är det väldigt viktigt att allt går rätt till samt att man finner det allra mest lönsamma bostadslånet för ens plånbok. Vi här på Orntv.se kommer granska hela internet med våra örnögon efter bästa lånen och skriva om allt man behöver tänka på vid ett bostadslån. Följ med oss i vår artikel här nedan om bostadslån och dess begrepp.

Om bolån

Ett bolån används vid köp av hus eller bostadsrätt. Men kan även användas till en renovering av bostaden eller till en utbyggnad. 2010 anstiftades en ny lag med ett så kallat bolånetak. Det innebär att man endast får låna 85 % av husets värde som pant. Resterande 15 % ska betalas i kontantinsats med egna sparade pengar. Varför maxtaket ligger på 85 % är väldigt enkelt. En bostad kan nämligen sjunka i värde vilket skulle vara en väldigt negativ affär för banker och långivare. Slutligen är det dock ens kreditförmåga samt marknadsvärdet på huset som avgör storleken av bolånet. Övriga 15 %, dåtidens topplån, brukar vanligtvis i dag betalas med ett privatlån eller blancolån.Bolån

Det som skiljer ett bolån från andra lån är att detta lån tas med en så kallad pant eller säkerhet för banken eller långivaren. Kan man inte betala tillbaka bolånet är det huset som tas i beslag i bankens favör. Det är bostaden som agerar säkerhet i lånet.

Generellt är det banker som beviljar ansökan om bostadslån men det finns även vissa långivare som accepterar bolån. Ett bolån innebär högre maxtak än till exempel ett privatlån eller blancolån. Allt som oftast också lägre ränta eftersom detta är ett lån med säkerhet.

Krav vid bolån

Kraven för ansöka om bostadslån är liknande för ansöka om privatlån. Sedan finns det undantag som bekräftar regeln men generellt är det dessa krav hos banker och långivare för att få ett bostadslån beviljat:

Låntagaren måste vara 18 år gammal.

Ha fast inkomst genom fast anställning.

Sakna betalningsanmärkningar och/eller skulder hos Kronofogden.

Lång ansökningsprocess

Till skillnad från till exempel SMS-lån eller snabblån som extremt kort ansökningsprocess så är ansökningstiden vid bolån väldigt lång och krånglig. Behöver man experthjälp så kan mäklaren allt som oftast hjälpa till och vara mellanhanden mellan dig som privatperson och banken. Skicka in själva ansökan är däremot en simpel sak och görs enklast via nätet. Man får då svara på standardfrågor som ekonomisk situation med jobb och inkomst, uppgifter om nuvarande fastighet samt den nya och eventuella familjemedlemmar som ska medverka vid köp av bostaden. 

Bolåneräntor

Vi på Orntv.se rekommenderar dig som låntagare att jämföra boräntor för att hitta de banker som erbjuder bäst bolåneräntor just nu. Det kan skilja sig markant mellan bankerna så välj inte första bästa bank för ditt bostadslån. Du som låntagare får dessutom välja på rörlig eller bunden boränta. Vilket som är det bästa alternativet tvistar de lärda alltid om. Vid rörlig ränta så är bolånet bundet på tre månader. När tre månader har gått så binds bolånets ränta om på en ny tremånadersperiod. Vilket kan innebära att räntan kan stiga både uppåt och nedåt, således rörlig ränta.

En bunden ränta binds över en längre period. Det kan vara allt från 1 år till 15 år. Man gör upp med sin bank om en fast ränta, således ändras den inte under tiden utan är densamma som vid tecknandet.

Eftersom boräntorna påverkas av en mängd faktorer såsom Riksbankens reporänta, den allmänna ränteutvecklingen samt konkurrensen på marknaden så är det nästintill omöjligt att säga vilket som är det bästa alternativet av fast eller rörlig ränta. Allt handlar om att jämföra boräntor.